play168z.com

ตรวจหวย 1 กันยายน 2565

ตรวจหวย 1 กันยายน 2565 อัปเดตจากสลากกินแบ่งรัฐบาล

หวยรัฐบาลเป็นหวยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบ้านเรา การเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการทายเลขต่าง ๆ ให้ตรงกับการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงเป็นที่มาของชื่อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเดือนหนึ่ง ๆ สามารถแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือนตามวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรืออาจเลื่อนออกไปเป็นคราว ๆ ซึ่งหวยประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 จะมีดังนี้

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

– 929332

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

– 298

– 725

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

– 210

– 604

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

– 83

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

2 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท

– 929331

– 929333

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท

– 235821

– 270269

– 603379

– 667053

– 774667

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท

– 021821

– 184051

– 233499

– 287894

– 390850

– 438365

– 646053

– 762645

– 810707

– 897796

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท

001441 – 131327 – 207962 – 255952 – 353430

565190 – 726735 – 787369 – 877064 – 957112

007482 – 138823 – 222354 – 283294 – 409008

585743 – 746794 – 796702 – 896705 – 964406

056830 – 151207 – 232580 – 296111 – 413609

626928 – 754604 – 803192 – 926243 – 968128

069584 – 152969 – 241785 – 297469 – 415650

656428 – 758455 – 867305 – 946532 – 985290

081675 – 183337 – 243268 – 336559 – 550993

698315 – 770442 – 874966 – 948092 – 992826

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

006683 – 099431 – 214951 – 329971 – 425119

508694 – 566876 – 664533 – 790308 – 917209

011754 – 128257 – 215207 – 334750 – 445297

521447 – 575275 – 691403 – 791436 – 925597

022080 – 150533 – 221600 – 353298 – 450490

522967 – 601325 – 700530 – 803583 – 929721

033223 – 159951 – 232018 – 353889 – 457030

529800 – 613216 – 700598 – 807112 – 938055

038608 – 160220 – 243819 – 361189 – 459166

531493 – 628008 – 707792 – 825507 – 953469

045331 – 169513 – 255003 – 380378 – 463530

545092 – 628928 – 718950 – 856786 – 954545

045483 – 200943 – 290458 – 380493 – 469842

553986 – 630818 – 743345 – 859688 – 955752

065450 – 204040 – 307834 – 383016 – 485318

554086 – 648566 – 756477 – 868310 – 961601

083420 – 205666 – 309005 – 385576 – 488438

564804 – 651997 – 764464 – 873847 – 975871

094652 – 213363 – 320209 – 403240 – 488874

565818 – 656175 – 788244 – 905740 – 979742